มูลค่ารวม Grand Deal 504,726 บาท

NeverPlan profile updated 24-Feb-2021

   

รหัสสินค้า : NPB-TP11100150
สติ๊กเกอร์ความร้อน กระดาษความร้อน กระดาษสติกเกอร์ ขนาด 10x15 ซม. 500 ดวง แบบม้วน (sticker)

อ่านต่อ
Last Mile Asean Conference&Expo 2019 26-Sep-2019

งาน Last Mile Asean Conference&Expo 2019 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2562 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม BITEC บางนา

อ่านต่อ
บริบทใหม่สำหรับไปรษณีย์ภัณฑ์แห่งอนาคต 14-May-2020

บริษัท เนเวอร์แพลน จากัด(Never Plan Co.,Ltd Co.,Ltd)โดยมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานพร้อมรองรับการขยายตัวของ Platform ต่างๆที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน การขนส่ง โลจิสติกส์, Banking form , Online retailsecurity , Online retail ที่มีการเคลื่อนไหวบัญชี การส่งสินค้ามากกว่า 100 ล้าน ชิ้น ต่อปี และจะเติบโตเป็นเท่าตัวภายใน 3-5ปีนี้

อ่านต่อ