มูลค่ารวม Grand Deal 2,198,421 บาท

New Century Plus Secondary 1-3