มูลค่ารวม Grand Deal 832,525 บาท

New Century Plus Secondary 4-6