มูลค่ารวม Grand Deal 3,383,216 บาท

New Century Plus Secondary 4-6