มูลค่ารวม Grand Deal 1,074,914 บาท

New Century Plus Secondary 4-6