มูลค่ารวม Grand Deal 3,686,278 บาท

New Century Plus Secondary 4-6