มูลค่ารวม Grand Deal 4,084,283 บาท

New Century Plus Secondary 4-6