มูลค่ารวม Grand Deal 1,419,738 บาท

New Century Plus Secondary 4-6