มูลค่ารวม Grand Deal 832,525 บาท

Thermal paper

กระดาษสติ๊กเกอร์ดวงเปล่าแบบส่งผ่านความร้อน 70x40 มม.
Size 70 x 40 mm
 
จำนวน 250 ดวง/ม้วน
 
ขนาดแกน  1.5  นิ้ว

 

จำนวนสินค้าที่มี : 1,000 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 4
ราคา 150.00 ฿ 145.00 ฿