มูลค่ารวม Grand Deal 3,686,278 บาท

Thermal paper

กระดาษสติ๊กเกอร์ดวงเปล่าแบบส่งผ่านความร้อน 70x40 มม.

ขนาดสติ๊กเกอร์

70 มม. x 40 มม.

จำนวนดวงต่อแถว

1 ดวงแถว

จำนวนดวงต่อม้วน

1000 ดวง/ม้วน

ขนาดแกน

 1.5 นิ้ว

เนื้อสติ๊กเกอร์

สติ๊กเกอร์เปล่ากึ่งมันกึงด้าน กาวติดถาวร

ใช้กับเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์แบบส่งผ่านความร้อน

 

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 50
ราคา 80.00 ฿ 74.00 ฿