มูลค่ารวม Grand Deal 2,325,174 บาท

ซองใสหลังกาว Back Pouch Packing list

ซองใสหลังกาวขนาด18*27cm

ซองใสหลังกาวขนาด18*27cm  สำหรับติดพัสดุหรือซองไปรษณีย์เพื่อความปลอดภัยของพัสดุและของที่ต้องการส่งไปยังปลายทาง เหมาะสำหรับใส่เอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับประกันสินค้า ใบขนส่งสินค้า ช่วยให้เอกสารไม่ชำรุดสูญหายหรือเปียกน้ำ

จำนวนสินค้าที่มี : 15,000 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1000
ราคา 2.20 ฿ 1.80 ฿
ซองใสหลังกาว25*20.5cm

ซองใสหลังกาวสินค้าใหม่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษขนาด 25*20.5cm CPE 45 mic สำหรับติดพัสดุหรือซองไปรษณีย์เพื่อความปลอดภัยของพัสดุและของที่ต้องการส่งไปยังปลายทาง เหมาะสำหรับใส่เอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับประกันสินค้า ใบขนส่งสินค้า ช่วยให้เอกสารไม่ชำรุดสูญหายหรือเปียกน้ำ

วิธีใช้ https://goo.gl/LyxrjM

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 100
ราคา 1.82 ฿ 1.82 ฿
ซองใสหลังกาว6"*9.25" 5 ชิ้น / 1 ซอง

ซองใสหลังกาวขนาด 6"*9.25" บรรจุ 5 ชิ้น/1ซอง สำหรับติดพัสดุหรือซองไปรษณีย์เพื่อความปลอดภัยของพัสดุและของที่ต้องการส่งไปยังปลายทาง เหมาะสำหรับใส่เอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับประกันสินค้า ใบขนส่งสินค้า ช่วยให้เอกสารไม่ชำรุดสูญหายหรือเปียกน้ำ

How to use https://goo.gl/LyxrjM

จำนวนสินค้าที่มี : 100,000 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 20
ราคา 15.00 ฿ 14.00 ฿