มูลค่ารวม Grand Deal 2,198,421 บาท

ซองใสหลังกาว Back Pouch Packing list