มูลค่ารวม Grand Deal 2,198,421 บาท

ชุดหนังสือรวมวิชา

Learn About Maths

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 8 เล่ม ได้แก่ N Numbers,N Shapes and Sizes,K1 Counting and Adding,K1 Measures,K2 Addition and Subtraction,K2 Time,K2 Arithmetic,K2 Money

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,120.00 ฿ 1,008.00 ฿
Learning Skills Series

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 6 เล่ม ได้แก่ English N,English K1,English K2,Maths N,Maths K1,Maths K2

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 720.00 ฿ 648.00 ฿
Learn About English

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 6 เล่ม ได้แก่ Grammar N,Grammar K1,Grammar K2,Vocabulary N,Vocabulary K1,Vocabulary K2

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 840.00 ฿ 756.00 ฿
High Frequency Action Series

หนังสือ1ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4เล่ม ได้แก่ English,Chinese,Maths,Science

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,240.00 ฿ 1,116.00 ฿
Everything You Need To Know

หนังสือ1ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 3เล่ม ได้แก่ N,K1,K2

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5
ราคา 810.00 ฿ 729.00 ฿
Pre-Primary Practice Papers

หนังสือ1ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 2เล่ม ได้แก่ Pre-Primary Practice Papers English,Pre-Primary Practice Papers Maths

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5
ราคา 260.00 ฿ 234.00 ฿
Preparing for P1

หนังสือ1ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 12เล่ม ได้แก่ English,Composition,Comprehension,Maths,Creative Maths,Primary Science,Chinese Composition,Chinese Comprehension,Chinese Han Yu Pin yin,Chinese Vokabulary,Chinese Strokes,Civics and Moral Education 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5
ราคา 1,920.00 ฿ 1,728.00 ฿
Kindergarten English,Chinese,Maths and Science

หนังสือ1ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม ได้แก่ Kindergarten English,Kindergarten Chinese,Kindergarten Maths and Kindergarten Science

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

 

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 5
ราคา 800.00 ฿ 720.00 ฿