มูลค่ารวม Grand Deal 504,726 บาท

Science Secondary 1-3

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1-3

หนังสือ1เซต ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 3 เล่ม

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่งด่วนพิเศษในประเทศ EMS 50 บาท/ส่งธรรมดาลงทะเบียนในประเทศ 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,095.00 ฿ 766.00 ฿
หนังสือเรียนแบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1,3

หนังสือ1เซต ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 2 เล่ม

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

จำนวนสินค้าที่มี : 40 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 390.00 ฿ 351.00 ฿
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1-3

หนังสือ1เซต ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 3 เล่ม (เฉพาะสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 10
ราคา 1,095.00 ฿ 931.00 ฿
Challenging Science Examination Papers

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 2 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 800.00 ฿ 720.00 ฿
New Syllabus Science - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 340.00 ฿ 306.00 ฿
แมลงสต๊าฟ ชุดใหญ่

รวมแมลงสต๊าฟ ชุดใหญ่

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

 
จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,745.00 ฿ 1,745.00 ฿
TOP Science Examination Papers

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 920.00 ฿ 828.00 ฿
Science Frequently Asked Questions - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 400.00 ฿ 360.00 ฿
Science Topical Test Papers - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 370.00 ฿ 333.00 ฿
Science Buddy

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 2 เล่ม ได้แก่  Science Buddy - Lower Block Pri 3/4,Science Buddy - Upper Block Pri 5/6

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 970.00 ฿ 873.00 ฿
Science Topical Test Papers - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 260.00 ฿ 234.00 ฿
Essential Skills to Score in Science

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 920.00 ฿ 828.00 ฿
Science Frequently Asked Questions - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 370.00 ฿ 333.00 ฿
Science Revision Workbook - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
Science Revision Workbook - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 430.00 ฿ 387.00 ฿
Everything You Need to Know About Science - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
Science Weekly Revision

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,040.00 ฿ 936.00 ฿
Everything You Need to Know About Science - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
Science Companion - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years    

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน  

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 485.00 ฿ 437.00 ฿
Daily Dose of Science

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,840.00 ฿ 1,656.00 ฿
PSLE Ultimate Science Workbook (Open Ended)

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
PSLE Ultimate Science Workbook

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 400.00 ฿ 360.00 ฿
Ultimate Science Guide

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 570.00 ฿ 513.00 ฿
Challenging Science - Upper Block Pri 5/6

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
Challenging Science - Lower Block Pri 3/4

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 400.00 ฿ 360.00 ฿
Getting Science Concepts Right (Open-ended Questions)

FOR AGE : 7 to 12 years 

หนังสือ 1 ชุด ประกอบด้วย หนังสือเรียนทั้งหมด 4 เล่ม 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,160.00 ฿ 1,044.00 ฿
New Syllabus Science - Upper Block Pri

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 430.00 ฿ 387.00 ฿
Science 3-in-1 Upper Block

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 460.00 ฿ 414.00 ฿
Science 3-in-1 Lower Block

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 400.00 ฿ 360.00 ฿
Science Exam Booster Notes-Upper Block

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 320.00 ฿ 288.00 ฿
Primary Science Thematic Dictionary

FOR AGE : 7 to 12 years 

 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 15-20 วัน

(Stock/Hong Kong)

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 1,850.00 ฿ 1,665.00 ฿
New Century Science Secondary 1 (Textbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

ค่าจัดส่งสินค้า EMS 50 บาท / ส่งธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 365.00 ฿ 347.00 ฿
New Century Science Secondary 2 (Textbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท / ส่งธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 365.00 ฿ 347.00 ฿
New Century Science Secondary 3 (Textbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่งสินค้า EMS 50 บาท / ส่งธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 12 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 365.00 ฿ 347.00 ฿
New Century Science Secondary 1 (Workbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่งสินค้า EMS 50 บาท / ส่งธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 41 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 195.00 ฿ 185.00 ฿
New Century Science Secondary 2 (Workbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่งสินค้า EMS 50 บาท / ธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 0 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 195.00 ฿ 185.00 ฿
New Century Science Secondary 3 (Workbook)

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 3-5 วัน

(Stock/Thailand)

ค่าจัดส่งสินค้า EMS 50 บาท / ธรรมดาลงทะเบียน 20 บาท

จำนวนสินค้าที่มี : 43 จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : 1
ราคา 195.00 ฿ 185.00 ฿