มูลค่ารวม Grand Deal 504,726 บาท

ขอใบเสนอราคา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่มี ราคา (บาท) จำนวน (เล่ม)
1 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 310*400+50mm 17,350 1.86.-
2 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลี 304.8*406.4+50.8mm 114,550 1.20.-
3 ซองใสหลังกาวขนาด14.5x18cm.PE 101,275 0.68.-
4 ซองใสหลังกาว25*20.5cm 107,500 0.85.-
5 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 17*25+4 ซม. 1,950 1.10.-
6 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด25x17cm. 13,744 1.05.-
7 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 42*50+4 ซม. 5,830 3.50.-
8 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 55*65+4 ซม 5,000 7.15.-
9 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 12"*14" 8,566 6.60.-
10 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 7"*10" - 5.28.-
11 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 9"*14"+2.2" - 6.82.-
12 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 7"*10"+1.5" - 5.28.-
13 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,997 193.00.-
14 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,994 328.00.-
15 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 184.00.-
16 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 310.00.-
17 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 193.00.-
18 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 328.50.-
19 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 345.00.-