มูลค่ารวม Grand Deal 4,401,028 บาท

ขอใบเสนอราคา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่มี ราคา (บาท) จำนวน (เล่ม)
1 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE25x35cm.+5cm. 20,000 1.70.-
2 ซองใสหลังกาวขนาด25x17cm. 300,000 1.30.-
3 ซองใสหลังกาวขนาด18x14.5cm. 196,000 0.65.-
4 ซองเอกสารกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลPP กันน้ำ ขนาด30x26.5+6.5 3 3.60.-
5 ซองใสหลังกาวขนาด18x14.5cm. 196,000 1.17.-
6 ซองใสหลังกาวขนาด25x17cm. 135,000 1.30.-
7 ซองพลาสติกโพลีLDPE 304.8*406.4+50.8mm 685,770 1.68.-
8 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 37*47cm แพ๊ก50ชิ้น - 180.00.-
9 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 31*40cm แพ๊ก50ชิ้น 10,000 130.00.-
10 ซองใสหลังกาว25*20.5cm - 1.15.-
11 ซองใสหลังกาว 6" * 9.25" 100,000 1.40.-
12 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 38*47+5cm 48,000 3.10.-
13 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 31.5*40.3+4cm 45,000 1.86.-
14 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 12"*14" 15,300 30.00.-
15 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 7"*10" 14,750 24.00.-
16 ซองไปรษณีย์กันกระแทกกระดาษคราฟท์ 9"*12"+1.8" 1,200 32.00.-
17 ซองไปรษณีย์กันกระแทกกระดาษคราฟท์ 8" * 11" + 1.5" 450 27.00.-
18 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 9"*14"+2.2" 849 31.00.-
19 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 7"*10"+1.5" 1,120 23.00.-
20 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,997 193.00.-
21 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,994 328.00.-
22 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 184.00.-
23 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 310.00.-
24 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 193.00.-
25 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 328.50.-
26 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 345.00.-
27 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 - 345.00.-
28 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 69 345.00.-
29 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - 345.00.-
30 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 58 345.00.-
31 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 195.00.-
32 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.2 40 195.00.-
33 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 35 195.00.-
34 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 10 195.00.-
35 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ ม.5 41 195.00.-
36 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 14 365.00.-
37 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 40 365.00.-
38 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 25 365.00.-
39 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 53 195.00.-
40 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 45 195.00.-
41 หนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 70 195.00.-
42 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ชีววิทยา) ม.4-6 7 365.00.-
43 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี) ม.4-6 35 365.00.-
44 หนังสือเรียนหลักวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ม.4-6 10 365.00.-
45 หนังสือเรียนหลักวิชาชีววิทยา ม.4 - 365.00.-
46 หนังสือเรียนหลักวิชาชีววิทยา ม.5 20 365.00.-
47 หนังสือเรียนหลักวิชาเคมี ม.4 10 365.00.-
48 หนังสือเรียนหลักวิชาเคมี ม.5 35 365.00.-
49 หนังสือเรียนหลักวิชาฟิสิกส์ ม.4 12 365.00.-
50 หนังสือเรียนหลักวิชาฟิสิกส์ ม.5 20 365.00.-
51 หนังสือเรียน โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 116 654.00.-