มูลค่ารวม Grand Deal 3,707,228 บาท

ขอใบเสนอราคา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่มี ราคา (บาท) จำนวน (เล่ม)
1 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 310*400+50mm - 2.05.-
2 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลี 304.8*406.4+50.8mm 67,000 1.71.-
3 ซองใสหลังกาวขนาด18x14.5cm.PE 241,700 1.10.-
4 ซองใสหลังกาว25*20.5cm 2,314,100 1.15.-
5 ซองใสหลังกาว ขนาด 16.5x25.4 cm CPE 45 mic 400,000 0.85.-
6 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 37*47ซม. 28,800 3.30.-
7 ซองใสหลังกาวขนาด 14.5x18cm. 241,700 0.68.-
8 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 17*25+4 ซม. 4,500 1.10.-
9 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด25x17cm. 198,640 1.27.-
10 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 25*34 ซม. 25,500 1.71.-
11 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 42*50+4 ซม. 19,600 4.40.-
12 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 45*55+4 ซม. 9,600 4.50.-
13 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 55*65+4 ซม 9,600 6.50.-
14 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด 25.6x17.9 ซม. 135,000 0.90.-
15 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด 25.6x16.6 ซม. 139,000 0.80.-
16 ซองใสหลังกาว 28*22 ซม. CPE70 mic 6,450 2.70.-
17 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE25x35cm.+5cm. 20,000 1.70.-
18 ซองใสหลังกาวขนาด25x17cm. 300,000 1.30.-
19 ซองเอกสารกระดาษคราฟท์สีน้ำตาลPP กันน้ำ ขนาด30x26.5+6.5 3 3.60.-
20 ซองใสหลังกาวขนาด18x14.5cm. 196,000 1.17.-
21 ซองใสหลังกาวขนาด25x17cm. 135,000 1.30.-
22 ซองพลาสติกโพลีLDPE 304.8*406.4+50.8mm 685,770 1.68.-
23 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 37*47cm แพ๊ก50ชิ้น - 180.00.-
24 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 31*40cm แพ๊ก50ชิ้น 10,000 130.00.-
25 ซองใสหลังกาว25*20.5cm - 1.15.-
26 ซองใสหลังกาว 6" * 9.25" 100,000 1.40.-
27 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 38*47+5cm 48,000 3.10.-
28 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 31.5*40.3+4cm 45,000 1.86.-
29 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 12"*14" 15,300 30.00.-
30 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 7"*10" 14,750 24.00.-
31 ซองไปรษณีย์กันกระแทกกระดาษคราฟท์ 9"*12"+1.8" 1,200 32.00.-
32 ซองไปรษณีย์กันกระแทกกระดาษคราฟท์ 8" * 11" + 1.5" 450 27.00.-
33 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 9"*14"+2.2" 849 31.00.-
34 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 7"*10"+1.5" 1,120 23.00.-
35 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,997 193.00.-
36 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,994 328.00.-
37 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 184.00.-
38 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 310.00.-
39 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 193.00.-
40 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 328.50.-
41 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 345.00.-