มูลค่ารวม Grand Deal 3,383,216 บาท

ขอใบเสนอราคา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่มี ราคา (บาท) จำนวน (เล่ม)
1 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 310*400+50mm 18,360 1.60.-
2 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลี 304.8*406.4+50.8mm 217,966 1.35.-
3 ซองใสหลังกาวขนาด14.5x18cm.PE - 0.59.-
4 ซองใสหลังกาว25*20.5cm 1,723,385 0.95.-
5 ซองใสหลังกาว ขนาด 16.5x25.4 cm CPE 45 mic 58,000 0.82.-
6 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 37*47ซม. 28,200 3.10.-
7 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 17*25+4 ซม. 3,700 1.00.-
8 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด25x17cm. 65,264 1.10.-
9 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 25*34 ซม. 2,136 1.55.-
10 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 42*50+4 ซม. 19,000 4.00.-
11 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 45*55+4 ซม. 630 4.50.-
12 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 55*65+4 ซม 4,740 6.50.-
13 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด 25.6x17.9 ซม. 34,000 0.90.-
14 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด 25.6x16.6 ซม. 26,000 0.85.-
15 ซองใสหลังกาว 28*22 ซม. CPE70 mic 6,450 2.60.-
16 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 12"*14" 11,179 30.00.-
17 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 7"*10" 7,276 24.00.-
18 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 9"*14"+2.2" 821 31.00.-
19 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 7"*10"+1.5" 1,921 23.00.-
20 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,997 193.00.-
21 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,994 328.00.-
22 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 184.00.-
23 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 310.00.-
24 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 193.00.-
25 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 328.50.-
26 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 345.00.-