มูลค่ารวม Grand Deal 832,525 บาท

ขอใบเสนอราคา

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่มี ราคา (บาท) จำนวน (เล่ม)
1 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 310*400+50mm 18,360 0.00.-
2 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลี 304.8*406.4+50.8mm 186,916 0.00.-
3 ซองใสหลังกาวขนาด14.5x18cm.PE 200,000 0.00.-
4 ซองใสหลังกาว25*20.5cm 1,101,075 0.80.-
5 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 37*47ซม. 19,003 0.00.-
6 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 17*25+4 ซม. 3,050 0.00.-
7 ซองพลาสติกใสหลังกาวขนาด25x17cm. 100,000 0.00.-
8 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 25*34 ซม. 1,350 0.00.-
9 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 42*50+4 ซม. 19,120 0.00.-
10 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 45*55+4 ซม. 610 0.00.-
11 ซองไปรษณีย์พลาสติกโพลีLDPE 55*65+4 ซม 4,720 0.00.-
12 ซองใสหลังกาว 28*22 ซม. CPE70 mic 4,980 0.00.-
13 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 12"*14" 10,044 0.00.-
14 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลีCo-Extruded 7"*10" 6,109 0.00.-
15 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 9"*14"+2.2" 1,031 0.00.-
16 ซองไปรษณีย์กันกระแทกเนื้อโพลี 7"*10"+1.5" 2,058 0.00.-
17 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,997 193.00.-
18 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.3 9,994 328.00.-
19 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 184.00.-
20 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.2 9,999 310.00.-
21 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 193.00.-
22 หนังสือเรียนหลักคณิตศาสตร์โก๊ดส์ ม.1 9,999 328.50.-
23 หนังสือเรียนหลักวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 99 345.00.-